Mesafeli Satış Sözleşmesi

IFL8.com sitesinden alışveriş yaparak “Mesafeli Satış Sözleşmesi”ni kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmeyle sahip olduğunuz garanti, iade ve değişim haklarınızı da kapsayan konularda bilgi vereceğiz

Gizlilik

Satılan ürün ve hizmetlerimiz üzerinden hangi verilerinizin reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılabileceğine izin verdiğinizi gizlilik politikamızda görüntüleyin.

Kanun

Bu sözleşmedeki bir maddenin 6502 nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile çelişmesi durumunda Kanundaki madde esas alınır.

Dikkat

Bu sözleşmedeki maddeler güncellenebilir ve takibinden kullanıcılar sorumludur.
Son Güncelleme: 22.01.2024, Pazartesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacak işbu mesafeli satış sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, IFL8.com üzerinden gerçek kişi ve(ya) firma bilgilerinin tamamı doğru ve eksiksiz şekilde girilerek satışın onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşme ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana SÖZLEŞME maddeleri geçerli olacaktır.

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta ____________________ (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan kişi veya firma yetkilisi ile diğer tarafta IFL8.COM – KIRCA Yazılım, Dijital Tasarımlar ve E-Ticaret (bundan sonra “SATICI” olarak ifade edilecektir) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu SÖZLEŞME’ye varılmıştır. ALICI ve SATICI bireysel olarak “TARAF” ya da toplu olarak “TARAFLAR” olarak anılabilir.
Tarafların kişisel bilgileri, adresleri ve iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

ALICI: Kullanıcı Adı, Ad-Soyad, Firma Adı, T.C. Kimlik No, Vergi Dairesi ve Numarası, Fatura ve Teslimat Adresi, E-Posta Adresi, Telefon
SATICI: YİĞİT CAN KIRCA, İZNİK V.D. 5570585670 V.NO, Selçuk Mah. Üyecek Evleri No:168 1H İznik 16860 Bursa / Türkiye, bilgi@ifl8.com, +90 (224) 757 36 45

Her iki taraf da belirtilen adres ve iletişim bilgilerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmede;
A. “BAKAN”; Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı;
B. “BAKANLIK”; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı;
C. “KANUN”; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u;
D. “YÖNETMELİK”; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188);
E. “HİZMET”; Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu;
F. “SATICI”; Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi;
G. “ALICI”; Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi;
H. “SİTE”; SATICI’ya ait internet sitesini;
I. “SİPARİŞ VEREN”; Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi;
J. “HİZMET SAĞLAYICI”; Bir mal ve hizmeti, SÖZLEŞME’ye konu olan işin sağlanabilimesi için SATICI tarafından belirlenmiş ve dijital ortamdaki sunucu, bulut disk, bulut uygulama ve benzeri dijital alanların sahibi tüzel kişileri;
K. “SÖZLEŞME”; SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu SÖZLEŞME’yi;
L. “ÜCRETLER”; 5. Madde’de yer aldığı şekliyle ALICI tarafından SATICI’ya yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır;
M. “GİZLİ BİLGİ”; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya ALICI’ya veya (duruma göre) SATICI’ya ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;
N. “MAL” veya “MALLAR”; Alışverişe konu olan danışmanlık hizmeti ile tüm dijital ürün ve hizmetleri, dijital verilerin taşınabileceği fiziki disk veya HİZMET SAĞLAYICI’lar tarafından sağlanan sanal bulut disk ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan tasarım ve yazılım kapsamlı grafik, ses, görüntü, video, kod ve benzeri gayri maddi malları ve materyalleri ifade eder;
O. “REKLAM”; Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile PROJE ÇIKTILARI’nın ticari reklam, tanıtım, promosyonel aktivite ve pazarlama faaliyetlerini ifade eder;
P. “FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI”; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, tipografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

A. İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SİTE’den elektronik ortamda siparişini verdiği ve faturasında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
B. Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
C. ALICI tarafından aşağıda belirtilen bedel karşılığında ödenen, SATICI tarafından aşağıdaki MAL VE HİZMET’lerin, ALICI’ya teslim edilmesidir:
MAL’ın ve(ya) HİZMET’in temel özellikleri, K.D.V. dahil satış fiyatı, teslim tarihi, varsa kampanyalı satış fiyatı, varsa bedele tabi ek seçenekleri ve bunların ek ücretleri SİTE’de yayınlanmaktadır.
MAL ve HİZMET abonelik kapsamında aylık olarak yenileniyorsa, bunların temel özellikleri, K.D.V. dahil satış fiyatı, varsa kampanyalı satış fiyatı, teslim tarihi, varsa bedele tabi ek seçenekleri ve bunların ek ücretleri SİTE’de yayınlanmaktadır. Abonelik kapsamındaki MAL ve HİZMET ücretlerindeki değişiklikler yansıtılmadan ALICI’ya 14 gün öncesinden bildirilir ve onayı olmaması durumunda abonelik kapsamındaki MAL ve HİZMET’ler yenilenmeden durdurulur.
D. SÖZLEŞME’ye konu alan ALICI’ya teslim işleminin gerçekleşebilmesi için ALICI SİTE’de paylaştığı kişisel bilgilerin doğru eksiksiz olduğunu teyit eder:
SATICI Bilgileri: YİĞİT CAN KIRCA, İZNİK V.D. 5570585670 V.NO, Selçuk Mah. Üyecek Evleri No:168 1H İznik 16860 Bursa / Türkiye, bilgi@ifl8.com, +90 (224) 757 36 45
ALICI Bilgileri: Kullanıcı Adı, Ad-Soyad, Firma Adı, T.C. Kimlik No, Vergi Dairesi ve Numarası, Fatura ve Teslimat Adresi, E-Posta Adresi, Telefon
Siparişi Veren Kişi Bilgileri: Kullanıcı Adı, Ad-Soyad, Firma Adı, T.C. Kimlik No, Vergi Dairesi ve Numarası, Fatura ve Teslimat Adresi, E-Posta Adresi, Telefon
Teslim Alacak Kişi Bilgileri: Ad-Soyad, Firma Adı, T.C. Kimlik No, Vergi Dairesi ve Numarası, Teslimat Adresi, E-Posta Adresi, Telefon
SATICI bu MAL ve HİZMET’leri ALICI’ya bağlı kalmaksızın, işin niteliğine uygun olarak istediği ve seçtiği herhangi bir yerde (konumda) ve SİTE üzerinde belirlenen son teslim tarihine kadar istediği bir zamanda teslim edebilir.

Madde 4 – ÜCRETLER

A. SATICI, yukarıda tarif edilen MAL ve HİZMET’leri satış fiyatı + K.D.V. bedel karşılığı yapacaktır.
B. ALICI, SATICI tarafından faturanın kesilmesinden itibaren TARAFLAR tarafından belirlendiği üzere yedi (7) gün süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır.
C. ALICI (iyi niyetle itiraz edilmiş herhangi bir tutar dışında) gereğince vadesi gelen ve ödenecek herhangi bir tutarı son ödeme tarihinde ödemezse, TARAFLAR tarafından belirlendiği üzere, SATICI bu tür her geç ödeme miktarına faturanın fiilen ödenmiş olacağı güne kadar günlük %5 faiz oranı uygulayabilir.

Madde 5 – ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. ALICI, SATICI’nin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır; varsa dijital ortam erişimleri için yetkili yönetici giriş bilgilerini paylaşacaktır.
B. ALICI’nın sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. ALICI’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya dijital ortam erişimleri için paylaşılan yetkili yönetici giriş bilgilerini değiştirmesi sebebiyle SATICI’nın zarar görmesi halinde ALICI bu zararı tazmin edecektir.

Madde 6 – SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SATICI işin ifasında ALICI’dan bağımsızdır. İşin yerine getirilip teslim edilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk SATICI’ye aittir.

Madde 7 – SATICI’NIN SERVİS SAĞLAYICILARI

A. SATICI’nın, hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi gözetim ve denetimi altında olacağı sunucu, bulut hizmet vb. servis sağlayıcıları kullanmasına izin verilecektir.
B. SATICI, HİZMET ve GİZLİ BİLGİ kapsamının standartlara uygun servis sağlayıcılar tarafından işletilmesinden sorumlu olacaktır.
C. SATICI, SÖZLEŞME hükümleri servis sağlayıcılara uygulanabilir olduğu ölçüde, SÖZLEŞME hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Servis sağlayıcıları aracılığıyla tahsis edilen hizmetlerin düzgün çalışmasından SATICI sorumludur ve aksi halde ALICI’ya durumu iletmekle yükümlüdür.
D. SATICI, servis sağlayıcıların GİZLİ BİLGİ’leri koruyamaması durumunda ALICI’nın uğrayacağı zarardan sorumlu tutulamaz; böyle bir durumda tek yükümlülüğü, durumu ALICI’ya iletişim yolları üzerinden bildirmektir.

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 9 – VERGİ VE DİĞER GİDERLER

A. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve bütün giderler SATICI tarafından ödenecek olup sözleşme bedeline dahildir. SATICI’nin teklif aşamasında, tüm bu giderleri öngördüğü ve bu maliyetleri de ÜCRET’in içinde mütalâa ettiği kabul edilir.
B. Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili her türlü harç ve vergiler ALICI’ya aittir.

Madde 10 – SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, SATICI ALICI’ya bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.
A. ALICI’nın sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.
B. ALICI’nın ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.
C. ALICI tarafından talep edilen değişiklikler ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran çalışmaların yapılması.
D. Mücbir Sebepler: Kısmi veya Genel Seferberlik ilan edilmesi; Kanuni grev, bulaşıcı hastalık ve işte gerileme yaratan yağmur, fırtına, deprem, su baskını, yangın, heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi.
Yukarıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep veya olağanüstü hal sayılabilmesi için, bu hallerin, SATICI’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, SATICI’nın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.
Hizmetin daimi ya da geçici olarak yerine getirilmemesi sebebiyle çalışılamayan günler işin süresinin hesabında hiçbir surette nazara alınmaz. Bu halde tarafların birlikte yapacağı değerlendirme sonucunda işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre kararlaştırılan süre uzatılır ve SATICI’ya ek süre verilir.

Madde 11 – KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

A. SATICI, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan seçimleri ile taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar (SATICI’nın servis sağlayıcıları adlı 7. Maddenin 4. başlığında belirtilen zarar hariç) ve ziyandan doğrudan sorumludur.
B. Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle SATICI’nın sorumlu olduğu hallerde ALICI, Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.
C. Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, SATICI’nın açıkça yaptığı ihtara karşın, ALICI’nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple ALICI’ya yüklenebilecek olursa ALICI, Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.

Madde 12 – GARANTİ

SATICI SÖZLEŞME kapsamında teslim edilecek MAL ve HİZMET’in;
Şartnameye uygunluğunu;
SATICI tarafından önerilen veya ALICI tarafından SATICI’ye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;
Varsa verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak hizmetler için de geçerlidir.

SATICI verilen hizmet ya da yapılan işin yukarıda sayılan şartlara uygun kalacağını 30 gün süre için garanti eder.

Madde 13 – FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

A. Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri Eserlerin manevi ve mali hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 8.nci maddesi uyarınca SATICI’ye aittir.
B. Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri uygulanır.

Madde 14 – GİZLİLİK

İşbu Madde’nin amacı bakımından; “Bilgi Açıklayan Taraf”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; “Bilgi Alan Taraf”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.
A. Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:
I. Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;
II. Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.
B. SATICI, SATICI’nın ekibinin tüm üyelerin, servis sağlayıların veya profesyonel müşavir ve danışmanların, SATICI’nın işbu SÖZLEŞME kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.
C. İşbu maddenin A ve B hükümleri aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:
I. (İşbu Madde’nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hale gelen;
II. Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;
III. Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;
IV. Bilgi Alan Tarafın servis sağlayıcılarla işi sürdürebilmek için açıklanması gereken;
V. Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.
D. TARAFLAR’ın işbu Madde’ye uymaması halinde, taraflar işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.
E. İşbu Madde’nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliğini korur.
F. TARAFLAR’ın işbu Madde’ye uymaması halinde, ispat etmek şartıyla mevcut ve sözleşme yenileme tarihine kadar oluşabilecek zararların tazmini için TARAFLAR arası anlaşma yolu aranır; anlaşma sağlanamaması halinde Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesi ve özel kanun hükümleri üzerinden tazminat isteme hakkı vardır.

Madde 15 – GENEL HÜKÜMLER

A. ALICI, SİTE’de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
B. Sözleşme konusu her bir MAL ve HİZMET, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve(ya) kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
C. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
D. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
E. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
F. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve(ya) banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
G. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye ve diğer ek giderleri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
H. SATICI, TARAFLAR’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve(ya) geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve(ya) teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
I. SATICI’NIN, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
J. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
K. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
L. ALICI, SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
M. ALICI, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
N. ALICI, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
O. SİTE üzerinde, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve(ya) başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve(ya) başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
P. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 16 – CAYMA HAKKI

A. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. HİZMET sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
B. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;
I. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır;
II. İade formu;
III. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir;
IV. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 14 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
V. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
VI. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Madde 17 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

A. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
B. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
C. Satılan MAL ve HİZMET’lerde HİZMET SAĞLAYICILARLA ilişkisi bulunan, tüm danışmanlık, tüm tasarım ve tüm yazılım hizmetleri ile tüm bunların 3. taraflardan aracılık yolu ile adınıza satın alınması durumunda iade mümkün değildir. Bununla birlikte tüm bunlardan en az birini içeren bir ÜRÜN ve(ya) HİZMET paketi alınması durumunda, iade edilemez içeriğin haricinde iade koşullarını sağlayan ÜRÜN ve HİZMETler kısmi olarak iadeye tabi tutulması hakkı SATICI’da saklıdır.

Madde 18 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, ödemeyi kredi kartı ile yapması ve temerrüde düşmesi durumunda, kredi kartı sözleşmesi altında bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ile bankası arasında doğabilecek sorunlu temerrüde düşme gibi durumlarda, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 19 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;
I. 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri;
II. Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri;
III. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri;
IV. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. TARAFLAR bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK hükümlerine göre; davalının dava tarihindeki yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 20 – FESİH

A. TARAFLAR bu sözleşmeyi, sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ilk 14 gün içinde koşulsuz bildirimle, takip eden sözleşme süresince ise anlaşarak fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu’nun 482. – 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.
B. ALICI, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek, uygulanmış iskonto bedellerini karşılamak ve SATICI’nin kalan bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.
C. Eserin tamamlanması, ALICI ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa SATICI, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında, ALICI kusurluysa, SATICI’nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.
D. Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 14 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
E. Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

Madde 21 – DİĞER HUSUSLAR

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 22 – YÜRÜRLÜK

A. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
B. ALICI, SİTE’de ödeme işlemini tamamlayabilmek için zorunlu olarak işbu SÖZLEŞMEYİ okuduğunu kabul ve beyan etmek için yazılımsal onaylama adımını gerçekleştirmek zorundadır; dolayısıyla SİTE üzerinden ödemesi gerçekleştirilen MAL ve HİZMET için ödemenin tamamlanması demektir ve ALICI işbu SÖZLEŞME’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
C. İşbu SÖZLEŞME ödeme tamamlandığında yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe SÖZLEŞME’de belirtilen şekilde sona erer.
D. İşbu SÖZLEŞME’nin bir nüshası taraflarca tüm hususlarda mutabık kalındığının onayı için dijital olarak imzalanmak üzere ALICI’ya iletilebilir. ALICI kendisine gönderilen nüshayı imzalamaması durumunda dahi B ve C başlıklarında da açıklandığı üzere ödemeyi tamamlayarak otomatik olarak sözleşmeyi okuduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

-ALICI Ad-Soyad, İmza

-SATICI Ad-Soyad, İmza