Logolarda karakter aralığının önemi markalaşma sürecinde karşımızda çıkmaktadır. Logolarda karakter aralığı, harf ve rakam kombinasyonlarının farklı şekilleri itibariyle birbirleri arasındaki farklı uzunluklardaki boşluklarını ifade eder.

Bununla birlikte, nihai formüle edilmiş bir uygulama metodu yoktur. Çünkü harf ve rakam karakter grupları da kendi aralarında farklı stil ve biçimlerde tercih edilebilmektedir. Dolayısıyla görsel alanın boşluklarıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiği, sezgisel görülerin ön plana çıktığı zorlu bir düzenleme süreci ortaya çıkmaktadır.

Logolarda Karakter Aralığının Önemi - Optik Aralık (optical kerning)

New York City Transit Authority için Unimark International Consultant Designers tarafından tasarlanan tabela örneklerinde karakter aralığının kullanımı

Okuma Bütünlüğüne Karşı Estetik Bütünlük

New York City Transit Authority için tasarlanan çalışmada görüleceği üzere farklı düzlemlere sahip karakterler arasında farklı aralıklar tercih edilmiştir. Burada amaç okuma bütünlüğü için gözün takip aralığı uygulamasının aksine, estetik bütünlük için optik aralık uygulamasına yönelinmesidir.

Logolarda karakter aralığının önemi de bu uygulamadaki gibi optik aralıkla ilişkilidir. Çünkü logolarda karakterler bütününün daha estetik gözükmesi tercih edilir.

Logolarda Karakter Aralığının Önemi - Takip ve Karakter Aralığı (Tracking/Kerning)

Takip aralığı, içerik bütününündeki tüm karakterleri eşit metrik aralıklarla ayırır. Amaç okuma bütünlüğüne yardımcı olmaktır.

Karakter aralığı ise bu metrik aralıkların optik olarak iyileştirilmesi uygulamasıdır. Amaç estetik bütünlüğe katkı sağlamaktır.

Logolarda Optik Aralık İyileştirme Uygulaması

Tipografide, karakterler üç temel şekilde ele alınır; oval (ör: O), eğimli (ör: V) veya dikey (ör. I). Bu farklı karakterler kombinasyonu arasındaki her bir boşluk da farklı optik hacimlere sahip olacaktır.

Optik aralık iyileştirme uygulaması da tam olarak bu optik hacimlerin üçlü karakter grupları özelinde optimize edilmesi işlemidir. Böylece üçlü karakter grubunda yer alan ortadaki karakterin yanındaki karakterlerle optik hacmi uyumlanacaktır. Dolayısıyla bu uyumlama tüm gruplara uygulandıktan sonra, logo için bütünsel optik aralık iyileştirmesi tamamlanır.

Logolarda Karakter Aralığının Önemi - Koç Holding Logosu

Ivan Chermayeff tarafından tasarlanan Koç Holding logosundaki eğimli ve oval karakterler arasındaki optik hacim dengesinin iyileştirilmesi, optik aralık kullanımının başarılı bir örneği.

Anahtar Kelimeler

  • Tracking (Takip Aralığı)
  • Kerning (Karakter Aralığı)
  • Metric Spacing (Metrik Aralık)
  • Optical Spacing (Optik Aralık)
  • Letter Spacing (Harf Boşluğu)

Kaynaklar

1. An introduction to kerning, Adobe
2. Karakter Aralığı ve İzleme Hakkında, Adobe, 2021
3. Optical Spacing, PrintWiki

Faydalı Bağlantılar

1. 10 kerning tips for improving your typography, Rebecca Creger, 2013
2. Figuring Out Type, Matt Jones, 2013
3. Kern Type, A Letter Spacing Game